5 augustus 2020

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Via de Wmo kunnen mensen ondersteuning krijgen van hun gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van een voorziening als een scootmobiel.

Foto Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeente
Gemeenten moeten zorg dragen voor de voorzieningen van inwoners met beperkingen door ouderdom, handicap of chronische ziekte. Net als in de Wvg, bepaalt elke gemeente straks welke Wmo-voorzieningen de gemeente aanbiedt. Dat betekent dat er verschillen zijn tussen gemeenten.
De gemeente legt in de verordening vast welke individuele (vervoers)voorzieningen zij verleent. Ook stelt ze vast onder welke voorwaarden iemand aanspraak kan maken op een individuele vervoersvoorziening. Bij het Wmo-loket of zorgloket kunnen mensen terecht voor informatie, advies en het aanvragen van een scootmobiel.

Aanvragen
Een specialist bij de gemeente bepaalt of u voor een scootmobiel in aanmerking komt. Hiervoor betaalt u ook een eigen bijdrage. Als uw inkomen rond het bijstandniveau ligt, is dit gebonden aan een maximum. De gemeente bepaalt of iemand de vervoersvoorziening in natura krijgt, via een financiƫle tegemoetkoming of een persoonsgebondenbudget (pgb).
Via een pgb kunt u ervoor kiezen om zelf een scootmobiel aan te schaffen. Een pgb is een bedrag dat u vrij kunt besteden aan ondersteuning. Zo kunt u gemakkelijk een scootmobiel uitzoeken die aan uw specifieke wensen en eisen voldoet.

Gratis scootmobieloffertes?

Wilt u ook een scootmobiel hebben? Scootmobielen.nl heeft dan speciaal voor u een aanbieding waarmee u gratis informatie over extra voordeel krijgt bij het aanvragen van een scootmobiel.