5 augustus 2020

Wetten en regelgeving

In Nederland is er een aantal wetten relevant voor de scootmobielgebruikers. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de belangrijkste regelgeving.

Foto Wetten en regelgeving

– Wet voorzieningen gehandicapten
Gehandicapten en ouderen kunnen voorzieningen nodig hebben. Deze vielen onder de Wvg. Sinds 2007 vallen ze onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

– Wet maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. De Wmo heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

– Persoonsgebonden budget
Als u in aanmerking komt voor een scootmobiel via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u de ondersteuning op verschillende manieren regelen.

Gratis scootmobieloffertes?

Wilt u ook een scootmobiel hebben? Scootmobielen.nl heeft dan speciaal voor u een aanbieding waarmee u gratis informatie over extra voordeel krijgt bij het aanvragen van een scootmobiel.