WMO

1. Wat is WMO?

WMO staat voor “Wet Maatschappelijke Ondersteuning”. Dit houdt in dat senioren, mensen met een chronische ziekte of mensen met een mentale of fysieke beperking geholpen worden. Enerzijds om langer thuis te kunnen wonen, anderzijds om onderdeel te blijven van de maatschappij.


2. Hoe en waar kunt u WMO aanvragen?

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het behandelen van WMO-aanvragen en voor het aanbieden van informatie en hulp. Dit betekent dat iedere gemeente eigen voorwaarden heeft met betrekking op de WMO. Via de website van de gemeente kunt u via een formulier uw aanvraag indienen. Vervolgens zal de gemeente contact met u opnemen om de aanvraag te verifieren en uw persoonlijke situatie onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zal de gemeente u voorzien van een voorstel. Na akkoord op dit voorstel beslist de gemeente voor welke voorzieningen u in aanmerking komt en in welke vorm.


3. Wanneer komt u voor WMO in aanmerking?

Er zijn verschillende groepen die in aanmerking komen voor de WMO, zoals senioren, mensen met een chronische ziekte of mensen met een mentale of fysieke beperking. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden (per gemeente verschillend), waaraan u moet voldoen:

1. U bent een rechtmatig inwoner van Nederland
2. U bent in het bezit van één van de volgende documenten:
– Nederlands paspoort
– Regulier verblijfsvergunning
– Verblijfsvergunning op basis van asielgronden
3. Inwoner in de gemeente waar u de aanvraag heeft ingediend.


4. Waaruit bestaat de WMO-vergoeding?

De WMO-vergoeding bestaat uit een PGB-vergoeding (Persoonsgebonden budget) of hulp in natura. Een PGB-vergoeding is een in geld uit te drukken vergoeding die de aankoop van onder andere een scootmobiel voordeliger maakt. Het PGB-budget komt niet op de eigen rekening, maar word bij aanschaf aan de verkopende partij overgemaakt. Deze betaling wordt verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Hulp in natura bestaat uit professionele hulp bij het aanschaffen van onder andere een scootmobiel, denk hierbij aan advies, uitzoeken van informatie en het vergelijken van de beste opties.


5. Wat is de eigen bijdrage bij WMO?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behandelen van WMO-aanvragen en het verlenen hiervan. Naast het verlenen van de WMO mogen zij ook een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage bij WMO zijn gemiddeld €19,00 per maand, afhankelijk van de gemeente en de persoonlijke situatie.