WMO

Een nieuwe brochure is uitgegeven door PerSaldo; De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning.

De brochure van PerSaldo gaat over het persoonsgebonden budget. Met het pgb kunt u zelf bepalen hoe uw lever eruit ziet. Wie de hulp in het huishouden is en welke voorzieningen u nodig hebt. Daarnaast kunt u lezen wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inhoudt. In de brochure staat ook omschreven waar u het pgb voor kunt gebruiken, wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling, hoe u de goede keuzes maakt, hoe het budget van het pgb is samengesteld en hoe u dit kunt besteden.

Bekijk  en lees de brochure hier: http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZcnydscII_Zelf_aan_zet_Wmo.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *