Onderzoek Wmo praktijken rond inkomensgrens

Zaterdag 28-01-2012 – Stichting de Ombudsman gaat een onderzoek instellen naar hoe gemeenten omgaan met inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden in hun Wmo-beleid. De Ombudsman is van mening dat dergelijke voorwaarden niet stroken met de doelstelling en de bepalingen van de Wmo. De Centrale Raad van Beroep heeft dit standpunt inmiddels bevestigd.

Op 18 januari heeft de Centrale Raad zich duidelijk uitgesproken tegen een inkomensgrens binnen de Wmo. De Raad oordeelt dat er naast de zogenaamde eigen bijdrage geen ruimte is voor een inkomensgrens. Hierover bestond al enige tijd discussie.

In een uitspraak van 19 december 2011 heeft de Raad al bepaald dat de Wmo geen grondslag biedt voor een zogenaamde besparingsbijdrage en dat ook geen andere financiële voorwaarden mogen worden gesteld binnen de Wmo-verordening van een gemeente. Onzeker was nog of dit verbod ook voor de inkomensgrens geldt. Inmiddels is er op die vraag een helder antwoord: binnen de Wmo is het stellen van een inkomensgrens niet toegestaan.

Praktijk gemeenten druist in tegen wet
De Ombudsman constateert op basis van klachten van cliënten dat er meerdere gemeenten zijn die in de praktijk nog steeds inkomensgrenzen, besparingsbijdragen en/of andere financiële voorwaarden hanteren binnen hun Wmo-verordeningen, ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag daarvoor. In het Wmo-onderzoek dat De Ombudsman in 2009 heeft verricht en begin 2010 heeft afgerond zijn 19 gemeenten onderzocht. Begin 2010 hadden 15 van de 19 onderzochte gemeentes een inkomensgrens in hun Wmo-verordening staan. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 17.

Oproep
Om een totaalbeeld te krijgen start De Ombudsman in februari een onderzoek naar de huidige stand van zaken rond financiële voorwaarden binnen de Wmo uitvoeringspraktijk, onder alle gemeenten in Nederland. Dit zal gebeuren aan de hand van een analyse van Wmo-verordeningen en case-studies. De Ombudsman maakt daarbij gebruik van ervaringen uit verschillende juridische procedures die zij voert namens haar cliënten.In de uitzending van Vara Kassa van zaterdag 28 januari is één van deze zaken toegelicht door Paula Breedveld, jurist sociale zekerheid bij De Ombudsman.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Bron: deombudsman.nl & kassa.vara.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *