Korte update scootmobielnieuws begin april 2009

Zo met de start van de maand april nog een nieuwe selectie van interessante nieuwsberichten en artikelen over scootmobielen.

Foto Nog 'n fietssluis en ik zit op 'n eiland– Scootmobielers in de Sandenburg in de Dordtse wijk Sterrenburg moeten over grote stuurmanskunst beschikken om zonder brokken door alle fietssluizen heen te manoeuvreren.

– De gemeente Westervoort wil weten of ze goed omgaat met de dienstverlening rond de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

– Het wmo-beleid van de gemeente Oude IJsselstreek gaat op de schop. Het college wil soepeler omgaan met een aantal regelingen.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de gemeente voortaan in een groot aantal gevallen mee wil betalen aan de scootmobiel. Tot nu toe werd een eigen bijdrage gevraagd van 500 euro.

– Inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek met een scootmobiel krijgen mogelijk (een deel) van hun eigen bijdrage van 500 euro terug.

Foto Rem op gierende scootmobielen– Senioren die te hard jakkeren in hun scootmobiel worden teruggefloten in winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht. Voor zover bekend is het overdekte winkelcentrum het eerste in Nederland dat een maximumsnelheid invoert.

– Bij de politie is één anonieme tip binnengekomen naar aanleiding van de gewelddadige beroving van de scootmobiel van Wilma Haans.

Foto Geen verplichte scootmobiellessen – De gemeente wil de gebruikers van een scootmobiel niet verplichten om theorie- en praktijklessen te nemen. Stichting Welzijn Ouderen (SWO) had hier om gevraagd, maar volgens het Bergse college heeft niet iedere scootmobieler die lessen nodig.

– Deze week start het onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met dit onderzoek wil de gemeente in kaart brengen wat de cliënten van de ondersteuning Wmo vinden. De cliënten zijn inwoners van de gemeente Epe die een lichamelijke beperking hebben.

– De Partij van de Arbeid in Stadskanaal wil dat mensen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) aanspraak kunnen maken op geld voor trapondersteuning. Dat is een motortje dat zorgt voor extra snelheid, zolang de gebruiker trapt. In de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning wordt wel gerept over een scootmobiel, maar niet over een fiets met trapondersteuning.

Foto Oplaadpunt voor elektrische fietsen in gratis fietsenstalling – De gratis bewaakte fietsenstalling heeft er een extra service bij voor bezoekers. Woensdag 25 maart 2009 introduceerde wethouder Jan Robberegt het eerste gemeentelijke oplaadpunt voor scootmobiels in Vlaardingen.

– Gemeente Hardenberg wil graag weten hoe tevreden de mensen zijn die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daartoe worden volgende week vragenlijsten verstuurd naar ongeveer duizend willekeurig gekozen cliënten in de hele gemeente Hardenberg.

Foto Eerst zien en dan pas geloven– De slechte staat van de bushokjes in de gemeente Woensdrecht is al een half jaar een doorn in het oog van de Belangengroep Gehandicapten Zuidwesthoek (BGZ). Er ontbreken bushokjes of de bushokjes staan te laag.
“Voor rolstoelers of mensen met een scootmobiel is het onmogelijk om in en uit het bushokje te rijden”, weet Gerard Vergeer van de BGZ.

– Twee lezers van Noordhollands Dagblad schonken woensdag spontaan gratis scootmobielen aan de zieke Ed Visser (56). Twee andere hadden er eentje in de aanbieding voor een zacht prijsje. Maar de hulp komt net te laat. Hij heeft inmiddels bij PraxiComfort een dure scootmobiel aangeschaft.

– De Gemeente Oosterhout krijgt een 7,6 voor de uitvoering van een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de verstrekking van individuele voorzieningen.

– Eigenaren van scootmobielen in Geldrop en Mierlo kunnen komend najaar deelnemen aan de eerste rijcursussen voor deze elektrische voertuigen.

– Met een ‘opropknop’ op de scootmobiel voelen ouderen zich onderweg veiliger. Zorgproject Omkeer 2.0 hoopt gebruikers in de Leeuwarder wijk Bilgaard nog dit jaar te voorzien van zo’n apparaatje. Wie in de blubber vast zit, onwel wordt of een technisch probleem heeft, kan met een druk op de knop hulp inroepen. Via de satelliet staat het apparaat in verbinding met een zorgcentrale. De software is mede ontwikkeld door de NHL.

– Met inzet van de politie, de EHBO en vrijwilligers wil het Platform Gehandicapten Goirle 24 april een scootmobieldag in Tilburg houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *