Imago-onderzoek zieken en gehandicapten

Klagen en zielig achter de geraniums? Heleen van Tilburg uit Amersfoort denkt er niet aan. Ze laat zich uit over de belangrijke uitkomsten van het nieuwe onderzoek over het imago van chronisch zieken en gehandicapten.

Heleen van Tilburg met haar scootmobiel

De meeste gehandicapten vinden zich helemaal niet zielig. Gehandicapten en chronisch zieken verdienen veel respect, vindt 93 procent van de Nederlanders. Het zijn vaak sterke mensen, vindt bijna 90 procent.
Dat Nederlanders zo positief over gehandicapten zijn, verbaast haar. Des te meer omdat ze het politieke klimaat de afgelopen jaren niet prettig vond. Ook directeur Ad Poppelaars van de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad plaatst kritische kanttekenen bij de positieve uitkomsten van het imago-onderzoek. De samenleving is niet op scootmobielgebruikers ingericht. Toegang tot horeca en lage kansen op de arbeidsmarkt zijn nog altijd een probleem.

Poppelaars bepleit een grotere stimulans voor werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen en voor een hardere aanpak van bedrijven die in gebreke blijven. Heleen van Tilburg heeft uiteindelijk het heft in eigen hand genomen. Ze runt haar eigen communicatiebureau. Veel van haar opdrachten hebben te maken met het zelfbewuster maken van mensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *