Geen rijexamen, wel rijvaardigheidstraining voor scootmobielen

Diverse partijen gingen afgelopen vrijdag tijdens de afsluiting van ZorgTotaal met elkaar in debat over veiligheid van scootmobielberijders in het verkeer.

De meningen omtrent de stelling dat er iets moet gebeuren aan de veiligheid voor scootmobielrijders waren unaniem; er moeten duidelijke regels komen over de positie van de scootmobiel in het verkeer.
Lia Roefs beloofde er bij minister Eurlings op aan te dringen snel met een notitie te komen over ouderen in het verkeer en scootmobielen in het bijzonder.

Theorie en praktijk
Jaarlijks worden er naar schatting ruim 600 mensen behandeld op een eerste hulp afdeling na een verkeersongeval met een scootmobiel. Deze ongevallen hebben vaak direct te maken met de rijvaardigheid van de scootmobielberijder. De deelnemers van de Rondetafeldiscussie, een initiatief van Welzorg Nederland, zien veel in een al dan niet verplichte rijvaardigheidstraining voor mensen die op een scootmobiel aan het verkeer gaan deelnemen. De training moet dan niet alleen uit een praktijkoefening bestaan, maar ook de theoretische kennis over de verschillende rollen (voetganger of fietser) die een scootmobiel kan aannemen in het verkeer zal aan bod moeten komen. De discussiedeelnemers waren het er over eens dat er geen officieel examen in het leven hoeft te worden geroepen, omdat dit drempels zou kunnen opwerpen. Een deelnamecertificaat, waarop staat aangegeven dat de cursus met goed gevolg is afgelegd, zou voldoende moeten zijn.

Veiligheid van de scootmobiel
Ook aan de veiligheid van de scootmobiel zelf kan nog veel verbeterd worden. Een aantal debatdeelnemers merkten op dat gemeenten hier ook een belangrijke rol in kunnen spelen. ‘Gemeenten kijken nu te vaak alleen naar de prijs, maar zouden ook de (veiligheid)specificaties van een scootmobiel zwaarder moeten laten wegen bij hun keuze voor de hulpmiddelen in hun standaard Wmo pakket.’ Ook de bediening van een scootmobiel kan verbeterd worden. Deze kan niet alleen eenvoudiger, gebruikers vinden dat fabrikanten ook gezamenlijk aan een standaardisatieprogramma zouden moeten werken. Hierdoor wordt het makkelijker om veilig van merk en type te wisselen.

Welzorg en veiligheid
Welzorg start medio 2009 een veiligheidsprogramma voor scootmobielrijders. De groei van het aantal scootmobielen en de problemen die er ontstaan in het verkeer, zijn aanleiding voor Welzorg om zich de komende jaren sterk in te zetten om de veiligheid van scootmobielgebruikers en de omgeving verder te verbeteren. Om ongewenste situaties in het verkeer te verminderen, biedt Welzorg onder meer professionele rijvaardigheidstrainingen en deskundig advies inzake accessoires die de veiligheid bevorderen aan.

Bron: Welzorg 23 maart 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *